maanantai 31. tammikuuta 2011

Türil hakkavad sõitma muuseumrongid


www.jt.ee 30.01.2011

Kolmapäeval kehtestas Türi vallavolikogu detailplaneeringu Türil Jaama tänava äärsele riigi omandis olevale maale ja Jaama 10 asuvale kinnisasjale muuseumraudtee hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Planeeringuala ligikaudne suurus on 30 000 m².

Muuseumraudtee rajamise projektijuht abivallavanem Üllar Vahtramäe ütles, et plaanitavale alale tuleb kitsarööpmeline raudtee ja mitu raudteeharu eksponaatidele. «Et veeremid saaksid manööverdada ning hallidesse sisse ja sealt välja sõita,» täpsustas ta.

Muuseumraudtee alale kerkivad ka näituse- ja remondihall, tehnika saab kaitseks varikatused. Vahtramäe loodab, et tulevikus on ehk võimalik laiarööpmelise raudtee vahele panna Viljandi suunas ka lõigu kitsarööpmelist, siis saaksid muuseumrongid sõidutada inimesi näiteks Kärevere jaamani. «Sellest peaks tulema muuseum-vabaajakeskus fännidele üle maailma,» lisas ta.

Muuseumialale kerkib rohkesti lastele mõeldud atraktsioone, huvilistel on võimalik remondihallis vana tehnika kallal nokitseda. Vahtramäe ütlust mööda on Türi vallal Lavassaares asuva raudteemuuseumiga kokkulepe, et Lavassaarde jääb edaspidi vaid turbatootmisega seonduv, kõik muu tuleb Türile, kokku üle saja eksponaadi.

Eelmise aasta lõpul esitas Türi vald taotluse ligi 0,1 mln euro suuruse toetuse saamiseks Euroopa territoriaalse koostöö programmist INTERREG, koostööpartner on MTÜ Imperaatori Vaksal Leningradi oblastist. «Kui tuleb positiivne otsus, peaks projekt valmima 2012. aasta kevadeks, 2013-2014 tahaksime ehitada,» sõnas Vahtramäe.
Projekti kogumaksumus on 1,1 mln eurot.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti