lauantai 9. huhtikuuta 2011

Ajalooarhiivi vanim kirjalik dokument


www.rahvusarhiiv.ra.ee

24. juulil 1240 kordab ja kinnitab vastselt kroonitud Taani kuningas Erik oma isa Valdemar II Võitja poolt Eestimaa vasallidele 14. juulil 1240 väljastatud ürikut, millega vasallidele tuletati meelde, et kuningas on neid kohustanud maksma Tallinna piiskopile kümnisekümnist (decima decimarum).

Erik, jumala armust taanlaste ja slaavlaste kuningas, kõigile Eesti-, Viru- ja Järvamaa elanikele tervist ja armu. Käsime kõiki rüütleid, linnusemehi, vasalle ja läänimehi, omagu nad siis meie maad, mida nimetatakse vabaks, või ükskõik millist teist maad lääniõigusega ehk ükskõik millise muu nimetuse all, et nad ei jätaks neilt Tallinna piiskopile kümnisekümnist maksmata, sest kuigi me tunnistame, et maa ehk adramaad on lääniõigusega
kellegi omaks saanud, siiski võtame ja oleme alati võtnud kümnenda osa kümnisest piiskopile maksmiseks, rangemalt käskides, et keegi ei söandaks eelnimetatud maksu justkui meie nimel ja tahtel maksmata jätta. Vaid ilma eranditeta maksku seda nii nagu eespool öeldud [igaüks], olgu ta siis meie ametnik või mõni teine, millise nimega teda ka ei nimetataks, kes harib maad või saab oma alamatelt kümnist. Kui aga alamad peaksid kümnise oma isandatelt lunastama, peab piiskop saama kümnenda osa ka sellest, mida kümnise asemel antakse ja nii nagu eestlased oma isandatele oma saagi toovad, nii ärgu jätku ka meie foogtid ja teised isandad nimetatud isandale piiskopile toomata seda osa, mis kümnisest talle kuulub. Antud Wortingborg’is, 1240. Issanda aastal, 9. päeval enne augusti kalende.

Tõlge: Kai Tafenau


Refereeritud dokumenti säilitatakse Ajalooarhiivis viitenumbri 854-2-1 all. Ürikut on korduvalt publitseeritud, Eesti ajaloolastele ja uurijatele kõige kättesaadavamalt vahest Fr. G. von Bunge koostatud "Liv-, Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten" I osas (Tallinn 1853, dokument nr CLXV ja regest nr 185/186). Samuti on ürikut ajalookirjanduses kasutatud ja talle viidatud, näiteks H. Ligi monograafias "Talupoegade koormised Eestis 13. sajandist 19. sajandi alguseni" (Tallinn 1968, lk 108 jj), aga teistegi agraarajaloolaste töödes.

Enn Küng
publitseerimisosakonna juhataja

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti