keskiviikko 15. elokuuta 2012

Muinsuskaitseamet: Saulas töötasid arheoloogid ja detektoristid koos

www.mnt.ee

Juuli 2012

Uuringute läbiviimisel ning eriti arheoloogilise järelevalve käigus Saulas olid suureks abiks töid
juhtinud professionaalsele arheoloogile nö amatöörarheoloogid ehk otsingu luba omavad kultuuriväärtusega leidude otsijad. Nimelt tulenevalt jõustunud seadusemuudatusest väljastab Muinsuskaitseamet kultuuriväärtusega leiu metallidetektoriga otsimiseks vastavaid lubasid.
Antud regulatsioon annab võimaluse ajaloost huvitatud ning maastikul arheoloogilisi leide
otsivatel inimestel legaalselt oma hobiga tegeleda, teisalt on paika pandud kord, kuidas kogutud
informatsioon saab registreeritud.
Muinsuskaitseameti ning arheoloogidega koostööd tegevate detektoristide motiveeritus on
väga kõrge. Sellist pinnase kihtide nö läbidetektimise meetodit on võimalik ning otstarbekas kasutada
segatud kihtide ja laiaulatuslike aladelt arheoloogilise informatsiooni kogumiseks. Eestis ei ole
selline lähenemine levinud. Sellise metoodika praktiliselt poolelt on paljuski eelduseks hea koostöö ka tööde teostajaga ning oma ametit väga hästi oskava kopajuhi kaasamine, arheoloogiliste
leidudega alal tuleb tihti pinnasekihte eemaldada paarikümne cm täpsusega.

Armin Rudi, Muinsuskaitseamet,
arheoloogia vaneminspektor
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti