torstai 20. syyskuuta 2012

Wennekülla Hans: Talumees jutlustab kõrtsis

www.opleht.ee 07.09.2012

Karl Kello


Vahetult enne jaanipäeva ilmus Aivar Põldvee n-ö arvutiklahvide alt „Eesti ja soomeugri keeleteaduse ajakirjas” uurimuslik artikkel Wennekülla Hansust, Puhja kihelkonna talupojast Anikatsi külast Veneküla talust. Tema kohta on säilinud Pärnu maakohtu materjalid, mille järgi ta sattus 1700–1701 tõsisesse konflikti oma kirikuõpetaja Andreas Hornungiga. Hans läinudv pastorilt küsima, kummas raamatus on kirjas õige jumalasõna, kas Tartu-keelses „Wastses Testamendis”, mida tema luges, või saksakeelses „Uues Testamendis”. Hans öelnud: „Se kirja ollet sa errasötkanut.“ Wennekülla Hansust on kirjutatud juba ülemöödunud sajandi keskpaiku, mil ilmus kolm artiklit ajakirjas Das Inland. Sama teemat on hiljem puudutanud ajaloolane ja arhivist Otto Liiv ning ajaloolane ja usuteadlane Juhan Kõpp.
Aivar Põldvee: „Kui uurisin oma kolleegide käest keeleinstituudis, mida nad teavad Wennekülla Hansu juhtumist, selgus, et tegu on hästi ära unustatud looga. Minu jaoks hakkas see lugu kõnelema siis, kui märkasin Liivimaa sinodi protokollis kirjakohta aastast 1693, kus Puhja kirikuõpetaja kaebab, et tema kihelkonnas Anikatsi külas jutlustab keegi talupoeg kõrtsis. Kohalikud talupojad ei tule enam kirikusse, vaid kuulavad selle mehe jutlusi ja peavad teda paremaks kirikuõpetajast. Panin siis pildi kokku – see mees ei saa olla keegi muu kui Wennekülla Hans. Mis tähendab, et tüli tema ja pastori vahel oli arenenud juba pikki aastaid. Seitsme aasta pärast puhkes konflikt sellise jõuga, et kirikuõpetaja läks pastoraadis talupojale lausa kätega kallale. Järgmine kord visati Hans vaidlemise pärast kirikust välja. Tema taustast palju rohkem teada ei ole, aga tõsiasi, et juba Rootsi ajal on tegu talupojaga, kes peab jutlusi ja vaidleb kirikuõpetajaga usuteemadel, paigutub raskesti meie senistesse ajalooteadmistesse. Wennekülla Hans ennetab hernhuutliku liikumise aegseid talupoegadest jutlustajaid poole sajandi võrra.”


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti