Trassi projekteerija lükkab üksik­asjalikumad arheo­loogilised uuringud tulevikku.