Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis kaitseb esmaspäeval doktoritööd Indrek Jets, kelle läbi viidud uurimus koondab ja esitleb võimalikult täieliku teabe 9.-11. sajandi skandinaaviapärastes stiilides dekooriga Eesti arheoloogilistest leidudest.