lauantai 10. syyskuuta 2011

Järveasulad - Läti merenduslik arheoloogia

www.directorie.eu 05.09.2011

Järveasulad

1873 Carl von Sievers – Turaida linnuse lähedalt leiti parv.

14 m pikk, 4 m lai ja parda kõrgusega 50 cm, põhjaosa koosnes kahest kihist

plankudest, mille vahel tõrvaste loomakarvade kiht, plankude ääred raudklambritega

serv-serva vastu ühendatud. Tüüriaeru ja võimalike aerudega.

Ilmselt kohalik, aga lääne mõjutustega jõeliiklusvahend 17.-18. saj.

1939 – Riia vanalinnast leiti kunagisest sadamakohast nn Riia laev. 1982 Arturs

Zalters – asus seda uurima, 1985 valmis rekonstruktsioon laevamudeli näol.

14,4 m pikk, 4,9 m lai ja parda kõrgusega 2,4 m klinkerplangutuses

raudneetidega ühemastiline laev, kuid tihitud loomakarvadega. Ehitanud

kohalikud 12.-13. saj Skandinaavia laevaehitustraditsioonide mõjul (needid)

kasutades siiski ka lõunapoolseid teadmisi (loomakarvad).

1959 Janis Apals – Läti merendusliku arheoloogia “sünd”. Algasid allveearheoloogilised

inventeerimis- ja uurimistööd Läti siseveekogudes, eriti Araisi järvel.

1965-69 ja 1975-79 kaevati läbi kolm neljandikku Araisi järveasulast, mille

koguulatus oli 2500 m². Kaldast 50 meetri kaugusel asuval saarel oli 9.-10. saj

asunud latgalite kindlustatud elukoht – ehitatud saarele püstitatud kunstlikule

puidust alusele (0,5-1,5 kõrge, 28 m lai, 35 m pikk n-ö rest- või siis kastidest

ehitis, mis oli kaetud ümaratest palkidest põrandaga). Alusel eri tüüpi hooned

suurusega 2,7 x 3,5 m kuni 4,5 x 5 m. Asulal viis erinevat ehitusfaasi, esimene

ca 830. Tehti meeletult leide. 1980./90. aastatel rekonstrueeriti see järveasula,

tähtsus eksperimentaalarheoloogias püsiv.

1988 Voldemars Rains – loodi Sela (Senas laivas = vanad laevad), grupp

allveearheoloogiliste uuringute tarbeks.

1989 – Sela esimesed allveetööd (inventeerimine) Kolka neeme juures.

1990 – Sela formeeriti ümber Jurmala linnamuuseumi meresõiduajaloo osakonnaks.

1991 – kokkulepe Jurmala linnamuuseumi, Tallinna meremuuseumi ja Stockholmi

ülikooli vahel uurimaks ühiselt Läänemere põhjas peituvaid võimalikke muistiseid

Läti ranniku juures; eelkõige uuriti muutlikku Kolka neeme rannikut.

1992-95 – Kolka ja Sikragsi neeme lähedalt leitud laevavrakkide dokumenteerimine.

1993-94 – varem leitud järveasulate (10) inventeerimine – mõõtmistööd ja uute

konstruktsioonide avastamine Araisi ja Usuri asulates.

1996 – Läti vetega seotud arheoloogia töö muutus kohalikult riiklikule tasandile,

nüüdsest osa Läti Arheoloogiakeskusest. Siis valmis ka esimene allveevideo ja toimus

esimene ekspeditsioon Daugava jõe orgu (Daugmale linnuse uurimine).

1997 – algas aktiivne rahvusvaheline koostöö Rootsi spetsialistidega, viidi läbi

ühiseid inventeermistöid, toimus koolitus.

1998 – Daugava jõe oru vee alla jäänud muististe uurimise programm; uuriti ja filmiti

Staburadsi kaljut, samuti Koknese linnuse varemeid. 2001 Rune Edberg – viikingilaeva

koopia Aifur sõitis eksperimentaalarheoloogia nimel pikki Daugavat.

1999 – esimesed arheoloogilised väljakaevamised vee all, uuriti Kolka neeme vrakki.

2000 – allvee- ja kuivamaatööd Ventspilsis, Dokupes, uuriti keskaegset dokki. Suur

meedia tähelepanu.

Tänaseni arheoloogide huviorbiidis Saka kompleks, toimuvad interdistsiplinaarsed

allvee- ja kuivamaatööd muistse sadama uurimisel. Viimaste aastate jooksul on

tähelepanu alla tõusnud ka veealuste I ja II maailmasõja jäänukite uurimine. Aga

puudus inimestest.

Kirjandust:

Johan Rönnby. 1995. Bålverket. Om samhällsförändring och motstånd med

utgångspunkt från det tidigmedeltida Bulverket i Tingsträde träsk på Gotland. Studier

från UV Stockholm. Arkeologiska undersökningar Skrifter nr 10.

Riksantikvarieämbetet.

J. Urtans. 1999. A study of medieval harbour sites on the western coast of Latvia

(Kurzeme). – The marine archaeology of the Baltic Sea area. Newsletter 1/1999

J. Urtans. 2000. A medieval shipyard in Ventspils, Latvia: from the air, in the ground

and under water. – NATO advanced research workshop Areal archaeology.

Developing future practice. Leszno 15-17 November 2000. Leszno.

http://www.historiska.se/collections/research/Alvastra.html (-Alvastra neoliitilise

vaiehitise uurimislugu)

http://www.biskupin.pl/eng/polwysep.htm (-Biskupini vaiehitise uurimislugu)

ai.ee/failid/82.pdf

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti