tiistai 6. syyskuuta 2011

Metallidetektoriga muististe otsimiseks tuleb taotleda luba


www.postimees.ee 05.09.2011

Madis Filippov

Foto: Scanpix

Alates juunist kehtib uus kord, mille järgi peab inimene, kes tahab metalliotsijaga kultuuriväärtusi otsida, läbima kõigepealt koolituse ja siis taotlema muinsuskaitseametist loa. Seni on seda teinud üks inimene.

«Otsinguvahendi kasutamist kultuuriväärtusega asja otsimisel reguleeritakse riigi poolt selleks, et hoida ära Eesti kultuurile oluliste esemete hävimist, hävitamist või kaotsiminekut,» seletas muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu.

Ta lisas, et see on samuti vajalik selleks, et hoida kultuuriväärtusliku asja leiukoht teadlastele ja asjatundjatele uurimiskõlbulikuna, kuivõrd teinekord pakub leiukoht enam teavet meie ajaloo kohta kui leid ise.

Uustalu selgitas, et amet annab loa otsinguvahendi kasutamiseks kultuuriväärtusega asja otsimisel, mitte kultuuriväärtusega asja otsimiseks. Näiteks loa võib saada, kui otsitakse põllu peal arheoloogilisi leide või selgelt kultuuriväärtusega esemeid, näiteks ajaloolisi sõidukeid, relvi jne.

«Lube juba väljastatakse,» ütles ta. «Seni on selliseid taotlusi esitatud üks.»

Ta rõhutas, et selleks on vajalik eelnev koolituse läbimine, et otsinguvahendi kasutaja oskaks kultuuriväärtuslikku asja leidude hulgast ära tunda ning oskaks kultuuriväärtusliku asja leidmise korral tegutseda nii, et leid ja leiukoht ei saaks kahjustatud.

Praegu on koolitust pakkumas Arheolpolis MTÜ, kuid huvi koolitajaks hakata on näidanud üles ka kolm ülikooli ja üks osaühing.

«Juhul kui otsinguvahendiga kultuuriväärtusliku asja otsija on saanud vajaliku ettevalmistuse, siis on tõenäosus eelpoolkirjeldatud väärtuste säilimiseks ja avalikkuse ette jõudmiseks kordades suurem kui asjatundmatu tegevuse korral,» ütles Uustalu.

Ta avaldas lootust, et loa saamisega seotud koolitus aitab säästa ka otsijate elu ning tervist, mis võib ohus olla seoses sõdade käigus meie maapõue jäänud lõhkekehadega.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti