keskiviikko 15. helmikuuta 2012

Rahvusarhiivist leiti Ruhnu uue kiriku projekt aastast 1844


www.eestielu.delfi.ee 15.02.2012

Rahvusarhiivist õnnestus leida unikaalne ja teadaolevalt seniteadmata dokument - Ruhnu uue kiriku detailne ehitusprojekt koos asendikaardi ja asendiplaanidega, vahendab Ruhnu blogi.
Projekt on oma detailsuses erakordselt huvitav - 1844. aastal oli ju ka veel puukirik remontimata ja ilma käärkambri ja praeguse tornita (need ehitati alles 1851. aastal). Visandatud on isegi altarimaal ja fassaadi akna motiiv. Kinnitatud on projekt Tsarskoje Selos, seega tsaar Nikolai I enda õukonnaametnike poolt.

Ka Ruhnu asukohakaart on huvitav - kuigi tol ajal osati joonistada juba täiesti korralikke merekaarte, polnud tsaari ametnikel saarest suurt aimu: saare meenutab pigem kaheksajalga, tuletorn on juunistatud põhjaotsa (kuigi oli sel ajal Pärsis) jne. Oluliseks on peetud kaugust Peetri surnuaiast kuskil Riia kandis. Kuigi projekti ellu ei viidud nagu me teame, on sellel kindlasti väga suur kultuurilooline ja ajalooline väärtus ja vääriks see kindlasti põhjalikku kultuuriloolist analüüsi.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti