keskiviikko 10. syyskuuta 2008

Kalamaja haudadele mänguväljakut ei tule


Juba sel nädalal algavad Kalamaja kalmistupargi uuendustööd. Tulevase laste mänguväljaku asukoht ei ole veel päris kindel, kuid see jääb tõenäoliselt väljapoole kalmistut.


Kava rajada laste mänguväljak Kalamaja kalmistu vanade haudade kohale tekitas kohalikes elanikes palju pahameelt. Nüüd on linnajuhid otsustanud, et kalmistupargi renoveerimine võib küll alata, kuid mänguväljakule on siiski mõistlik uus paik leida.


Parim koht selleks on tõenäoliselt endise kalmistuvahimaja juurde kuulunud aia ala. Sinna on aga Nõukogude ajal ehitatud garaažid.


Aadressil Kungla tänav 57, 59 ja 61 paiknevate garaažibokside omanikud on pöördunud abilinnapea Deniss Boroditši poole kirjaga, et nad on nõus oma kruntidest loobuma, kuid tahavad vastu samaväärset maatükki kuskil Kalamaja asumis. Samas lähedal asub veel kümme garaažiboksi, millel üldse omanik puudub.


Linna kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppel ütles, et Kungla tänava garaažiomanike soovi rahuldamiseks on kommunaalamet saatnud järelepärimise maa-, elamumajandus- ning linnaplaneerimise ametisse, kuid ei ole veel vastust saanud. Seetõttu ei saa praegu ka öelda, kuidas küsimus võiks laheneda.


«Kui jõuame garaažiomanikega mingil kujul kaubale, siis on täiesti võimalik, et laste mänguväljak jääb endise kalmistu alalt välja,» kinnitas Koppel. «Kõik sõltub aga läbirääkimistest.»


Kalamaja kalmistupargi uuendamise muinsuskaitse eritingimused koostanud maastikuarhitekt Andres Levald on samuti pakkunud, et endise kalmistu juurde sobimatud garaažid Kungla tänava ääres tuleks lammutada. Uus-Kalamaja ning Kungla tänava nurk, kus paikneb ka kalmistu restaureeritud kellatorn, on tema väitel sobivaim koht laste mänguväljaku rajamiseks.


Abilinnapea Boroditš ütles, et omanikuta kümne garaažiboksi osas käib praegu nende peremeheta rajatisteks tunnistamise menetlus, mis loodetavasti lõpetatakse aasta lõpuks. Pärast seda on võimalik garaažid lammutada ning kasutada ala mänguväljaku rajamiseks.


Boroditš ütles, et kiirustada ei ole põhjust, sest mänguväljaku ehitamine jääb pargi uuendamise viimasesse etappi. Kõik muud tööd peab riigihanke võitnud firma Terrat lõpetama aga järgmise aasta suveks.


Kalamaja kalmistupargi uuendamise kava näeb ette selle põhjalikku korrastamist, teede rajamist, valgustite paigaldamist ning piirdeaia ehitamist. Pargi keskele tuleb ka veesilm, mis kujutab endast langevat vett. Samasugune lahendus on ka Kopli endise surnuaia kohale rajatud pargis.


Kalamaja kalmistupargi tagumisse nurka raudteetammi äärde on kavandatud koerte jalutamise väljak, kuid Põhja-Tallinna linnaosa vanema Enno Tamme sõnul pole selle rajamine veel päris kindel.


Arheoloog Jaan Tamme hinnangul ei ole aga Kalamaja kalmistu pargiks kujundamine hea mõte, sest veel viiekümnendatel aastatel maeti sinna inimesi. Kui 1988. aasta suvel paigaldati kalmistule kõrgepingekaabel, tuli kaevetööde käigus hulgaliselt välja lihaskoe säilitanud laipu. Tema sõnul tuleks tõsiselt mõelda, enne kui kaaslinlaste surnukehade peale parki rajama hakata.


Ajaloolase Robert Nermani sõnul võiks Kalamaja kalmistul heakorrastatud park olla küll, kuid kindlasti ilma mänguväljakuta.


Veesilma rajamise kohta ütles Nerman, et vanu kaarte järgides tuleks veetorustiku kraavid kaevata endiste teede kohale, et kaevetööd kalmusid ei puudutaks.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti