maanantai 15. syyskuuta 2008

Meister Gottfried Erhard Dehio (1782-1857, 1810 Meister)


Mälestise koond


Mälestise koond
Registreeritud
Vallasmälestis
Liigitus: kunstimälestis
Alaliik:
Mälestise registri number 1455 20/09/1995 Arvel: 20/06/1995
Mälestise vana number 208

Arhiivi viide


Mälestise nimi
Vaagen, 1669, ümber töötanud G. E. Dehio, 1830 (hõbe)
Määrused ja käskkirjad: "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuri- ja haridusministri 19.07.1995. a.määrus nr.19/2, (RTL 1996, 119/120, 628) kuupäev:19/07/1995
Koosseis: registreeritud ja arvelevõetud:
Teised:
Kaitsevöönd:
Maakataster:
Aadress:

salastatud

Kuupäev: 20/09/1995

Kirjeldused:

Liik: Mälestise ajalugu
Muinsuskaitse all alates 1973 – vabariikliku tähtsusega kunstimälestis nr. 208
Gottfried Erhard Dehio (1782-1857). Tallinna kullassepp, meister alates 1810

E. Nottbeck, W. Neumann. Geschichte und Denkmäler der Stadt Reval. II. Tallinn, 1899, lk. 61-62 (Eine runde silberne Taufschüssel von 400 mm äusserem Durchmesser. Die Mitte enthält eine getriebene Darstellung der Taufe Christi, eingefasst von einem Lorbeerkranz. Darum legt sich ein zwölffach gebuckelter Rand mit grossblumigen Mustern in verschiedener Zeichung. Die Henkel bilden zwei nach aussen schwebende Engelfigürschen. Das Gefäss steht auf drei knospenartig ausgebildeten runden Füssen. Auf der Rückseite die Inschrift… Darunter das Revaler Beschauzeichen … und der Name des Goldschmiedes DEHIO, der die Umarbeitung (anscheinend nur eine Reparatur und die Herstellung der Henkel und des Untersatzes) besorgte. Dasselbe Zeichen wiederholt sich im Inneren.)
A. Friedenthal. Die Goldschmiede Revals. Lübeck, 1931, lk. 109
E. Vende. Väärismetalltööd Eestis 15.- 19. sajandini. Tallinn, 1967, lk. 81: Kuigi eespool on mainitud, et tsunftimeistrid pole üksteise töid kopeerinud, on meil siiski säilinud üks ese, mis koosneb kopeeritud ja originaalsetest 17. sajandisse kuuluvatest osadest. See on Tallinna Toomkiriku ristimisvaagen, üks vähestest vanematest, mis on valmistatud otse sakraalseks otstarbeks. Vaagen on suur, kaheteistkümnest mõikalisest siilust koosnev lame nõu, mis seisab kolmel seedrikäbikujulisel jalal. Käepidemeteks on kaks saledafiguurilist pasunat puhuvat inglit (pasunad pole säilinud). Kuna nõu on võrdlemisi lai ja madal, siis on vastavalt sellele ka dekoor kantud seesmistele nõgusatele pindadele. Igal siilupinnal on reljeefne lopsakaõieline lilleoks, nagu me neid näeme oblaatide toosidel. Vaagna ümaral põhjal on kujutatud Kristuse ristimise stseen, ümbritsetud kitsast loorberipärjast. Vaagna ülemist äärt katab tugev 1, 5 cm laiune stantsitud viinamarjaväädiga vöönd. Vaagna põhja all on graveeritud tekst: „Tauf Schale Der Dohm Kirchen zu Reval gehörig Anno 1669. Umgearbeitet Anno 1830“. Kahel kohal leiame Tallinna kullassepa Gottfried Dehio (noorema) meistrimärgi. Seega näeme, et 17. sajandisse kuulunud vaagna vormi on 1830.a. valamise teel uuendatud. Juurde on lisatud vanad seedrikäbikujulised jalad, käepidemed ja põhja ümmargune reljeefiga medaljon. Omalt poolt on meister juurde pannud vaid ülemise ääre vööndi. Meister on suhtunud töösse väga ausalt, graveerinud selgitava teksti ja lisanud nendele, mis ta ümber valas, oma meistrimärgi. Ja kuigi vaagen on oma endise originaalse kunstiteose väärtuse kaotanud, mõjub ta siiski kaunimalt kui ükski teine 19. sajandi maitsetu ristimisvaagen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti