sunnuntai 5. lokakuuta 2008

Arheoloogid leidsid kesklinnast vana võllaroogade matmispaiga


Matmisviisist võib järeldada, et surnukehad lihtsalt lükati auku, sest luud on tihedalt koos.

Läinud nädalal sattusid ehitajad Ravi tänav 6 rajatava kortermaja vundamendiauku kaevates ühishauale, mida arheoloog Vladimir Sokolovski seostab keskajal praeguse Hansapanga peahoone kohal asunud võllamäega.

“Tegu on ühishauaga, kuhu maeti põhiliselt hukatud kurjategijaid, sest kalmistu pühitsetud mulda neid ei sängitatud,” ütles Sokolovski. “Tavaliselt otsiti võllamäe lähiümbruses sobiv matmiskoht ning pole välistatud, et selliseid massihaudu tuleb ümbruskonnast aja jooksul veelgi päevavalgele,” nentis arheoloog.

Leitud ka lapse luud

Praeguseks on välja kaevatud üle paarikümne luustiku ning matmisviisist võib järeldada, et surnukehad lihtsalt lükati auku, sest luud on tihedalt koos ja segamini.

“Paistab, et siia hakati matma 14. sajandi teisel poolel, siis aeti auk ilmselt osaliselt kinni ning lisati jälle uus kiht surnukehi,” rääkis Sokolovski. Samal ajal tuli eile välja ka ühe hoolikalt mulda sängitatud lapse luustik, mis teooriat mõneti kõigutab. “Ma ei usu, et tegu on katkuhauaga, sest katkusurnud maeti pühitsetud mulda, nagu Püha Barbara või Jaani Seegi kalmistu. Pühitsetud maale ei maetud vanasti vaid enesetapjaid ning kurjategijaid,” kinnitas Sokolovski.

Esemeid on surnutel kaasas suhteliselt vähe ning leidude näol on tegu peamiselt ehetega. Ühe luustiku juurest leiti kauri teokarpidest kee, mis on Sokolovski sõnul iseloomulik 14. sajandi külakalmetele. Lisaks on leitud hoburaudsõlgi ja sõrmuseid. “Juhuslikult hauda sattunud keraamika pärineb 17.–18. sajandist ning tõenäoliselt oli ühishaud kasutusel pikka aega.”

“Vaatamata sellele, et me seostame luid võllamäe ja kurjategijatega, on nad nüüdseks oma patud lunastanud ja väärivad kalmistule ümbermatmist,” leidis Sokolovski. Kuna puhastamine on aeganõudev, siis jätkub arheoloogidel ehitusplatsil tegevust veel mõneks ajaks.

Võllamägi

Võllamäel korraldati

hukkamisi ligi neli sajandit

•• Arheoloogiliste kaevamiste ja 16. sajandist pärineva joonise põhjal koosnes võllamägi (Liivalaia 8a) kivivundamendile toetuvast kolmest kivipostist ning nende vahel paiknevast ristpuust, millest eraldi seisis kõrgem puitkonstruktsioon. Paeplaatidest trepi ja müürifragmentide vahelt leiti vähemalt 110 inimese korratult paiknevad luud ning viis meetrit eemal olevast hauast seitse korratult asetsevat luustikku, millest enamikul puudus kolju ning käed olid selja taha seotud. Kogutud leiumaterjali põhjal võib arvata, et võllast kasutati 14.–15. sajandi vahetusest 18. sajandi teise pooleni. Hukatute surnukehad viidi prügimäele või maeti võlla lähedusse.

Allikas: Tallinna Entsüklopeedia

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti